RSS-syöte

Avainsana-arkisto: LVI

Ekotehokas rakentaminen

Posted on

Mitä on ekotehokas rakentaminen? Eri aikoina se on varmaankin tarkoittanut eri asioita. Onko kysymys siitä miten saadaan kulutettua mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja hinnalla millä hyvänsä vai halutaanko saavuttaa mieluisa ja terveellinen sisäilmasto mahdollisimman tehokkaasti?

Mikäli halutaan kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa sekä materiaaleja, voidaan asua luolissa ja pukeutua lampaantaljaan. Itse asiassa tämä ei ole vitsi. Luolassa käytetään hyväksi maanlämpöä ja lämpötila pysyy kesät talvet lähes vakiona. Tälläkin hetkellä arviolta 40 miljoonaa kiinalaista asuu erinäköisissä luola-asunnoissa.

Kuva 1. Luolia on erilaisia.

Entäs sitten ekorakentamisen mallimaassa, Saksassa? Siellä osattiin jo satoja vuosia sitten hyödyntää talvella ilmaislämpö ja käyttää energiaa mahdollisimman tehokkaasti, varsinkin Schwarzwaldin alueella. Alueelle tyypillisissä rakennuksissa asuivat niin ihmiset kuin karjakin. Tehokkuudesta kertoo se, että heinävarasto oli sijoitettu järkevästi niin, että heinää tuotiin jyrkiltä rinteiltä suoraan ylimpään kerrokseen. Heinävaraston alapuolella oli eläinkarsinat ja asuintilat, heinää pystyttiin helposti pudottamaan eläinten ravinnoksi ja se toimi myös yläpohjan lämmöneristeenä. Näin saatiin eläimistä kertyvä lämpö hyötykäyttöön (hajuhaitoista tuskin tarvitsee erikseen mainita).

Kuva 2. Tyypillinen eteläsaksalainen talo

No jaa, maassa maan tavalla ja aika aikansa kutakin. Eihän kukaan nykysuomalainen edes ajattelisikaan muuttavansa luolaan, kun unelmana on omakotitalo Nurmijärveltä ja vähintään kaksi autoa. Miten tähän on tultu?

Perinteinen suomalainen rakentaminen ja -ekotehokkuus

”Pullamössösuomalainen hemmottelee itseään korkealla sisälämpötilalla sen sijaan, että pukisi hiukan enemmän vaatetta päälleen”, toteaa arkkitehti Panu Kaila Talotohtori kirjassaan. Samaisessa kirjassa on lainaus satakuntalaisen Eric Inbergin väitöskirjasta vuodelta 1762. Väitöskirjassa neuvotaan, miten parannetaan asumismukavuutta ja säästetään polttopuita:

”Se jolla on niin heikko terweys, että hän woi huonosti wähimmästäkin kylmyydestä, woi, jos hänellä muutoin on waraa siihen, saada huoneet wielä lämpimämmiksi. Se tapahtuu siten, että kun hän on aikaisemmin mainitulla tawalla tarkoin warustanut lattiat täytteellä ja seinät sammalella, hän antaa tawalliseen tapaan laudoittaa kaikki seinät huoneessa sekä hywin paneloida katon. Sitten hän tarkoin liisteröi sekä katon, että seinät oikeaan aikaan kartuushi- tai muulla paperilla, joka istuu sileällä laudalla wielä tasaisemmin ja tiiviimmin kuin seinähirrellä; tällä tawoin woi ulossulkea melkein kaiken ilman. Jos haluaa, woi sen jälkeen maalarilla maalauttaa päälle mitä kauneimpana pitää”.

Herra Inberg tiesi mistä puhui, pohjoisilla leveysasteilla rakennuksen hyvä tiiviys on erittäin tärkeää niin terveiden rakenteiden, asumismukavuuden kuin energiatehokkuudenkin näkökulmasta. Tiiveys kuitenkin tuotti entisaikojen rakentajille päänvaivaa mm. siinä, että miten talon ilmanvaihto järjestetään. Kun talo falskasi useasta kohdasta, vaihtui ilma pakostakin. Mutta liian ”vuotava” talo soti rakennusten perimmäistä tarkoitusta vastaan, joka oli tarjota asujalleen suojaa kylmältä ja kostealta. Sata vuotta Inbergin jälkeen, vuonna 1862, antoi ruotsalainen lääkäri lausunnon asuntojen pahimmasta vihollisesta:

”Kylmyys ei ole asuntojemme pahin vihollinen täällä Pohjolassa, vaan veto. Kylmää vastaan voimme puolustautua lämpimällä kaakeliuunilla, mutta veto ajaa lämmön ulos sekä huoneesta että ruumiista. Tuki veto, niin olet tukkinut lähteen moniin pienempiin ja suurempiin vaivoihin, jotka usein voitaisiin hoitaa muutamilla potilaan huoneen seiniin naulatuilla pahviarkeilla”.

1800-luvun lopulla keskusteltiin Suomessa ja pohjolassa yleisesti siitä, mikä on sopivin ja terveellisin asumislämpötila. Ensimmäisessä ruotsiksi käännetyssä rakennuskalenterissa, saksalaisessa Uhlandin käsikirjassa vuodelta 1883 oli maininta; ”De Chaumontin kokeiden mukaan 17 astetta on edullisin huonelämpötila”. Tämä oli lämpötila, joka otettiin tavoitteeksi Helsingin 1888 avatussa Kirurgisessa sairaalassa, jossa käytettiin kostutuksella varustettua ilmalämmitystä, kertoo Kaila kirjassaan.

Suomalaisessa rakentamisessa on aina ajateltu ekotehokkuutta, kuten Etelä-saksan Schwarchwaldissa on Suomessakin ankarat olosuhteet, vuoria ei ole paljoakaan, mutta talvi on pitkä ja kylmä. Se pakottaa ihmiset toimimaan mahdollisimman taloudellisesti. Aikanaan tuskin ajateltiin globaaleita vaikutuksia, päinvastoin, pyrittiin minimoimaan oman työn määrä. Tämä johti luontaisesti taloudellisen rakentamisen suuntaan. Aikanaan perinnetiedon varassa rakentaneet ihmiset toimivat kuten nykyajan insinöörit. Kun miettii insinöörin tehtävää, niin se on optimoida hyöty. Pienimmällä mahdollisella panoksella (esim. puu) on saatava suurin mahdollinen hyöty (esim. lämpö). Insinööri on luonnostaan ekotehokas eläin.

Energiatehokas rakentaminen juuri tässä ja nyt

Energiatehokkaasta rakentamisesta määrätään Suomessa rakentamismääräyksillä, jotka juuri uudistuivat. Uusi uudistus lienee tulossa parin-kolmen vuoden sisällä mikäli, yhteisesti sovittuihin, lähes nollaenergiatasoon halutaan päästä 2021. Määräykset ovat hyvä asia, mutta nyt ei keskitytä niihin. Nyt ollaan kiinnostuneita siitä, mikä saa ihmiset ekotehokkaiksi.

Kysymys siis kuuluu mikä saa ihmiset ajattelemaan ja rakentamaan ekotehokkaasti nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Energiatehokkuuteen, tai sen puutteeseen, ei kukaan kuole juuri sillä hetkellä, vaan vaikutukset ovat usein yli ihmisiän kestäviä. Se mitä tapahtuu tänään, vaikuttaa ja kertaantuu vasta vuosien kuluttua. Ihmisluonteeseen kuuluu kyky unohtaa ja olla huomioimatta tulevaisuuden ikäviä tapahtumia, jos asia ei konkretisoidu, on sitä vaikea kuvitella. Tosin on hienoa, että ihminen ylipäätään (niin halutessaan) kykenee näitä asioita ajattelemaan. Paras vaikutin lienee siis se, miten asia vaikuttaa ihmiseen konkreettisesti tänään, juuri tässä ja nyt.

Kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin, pyrkivät muinaiset suomalaiset rakentamaan mahdollisimman ekotehokkaasti. Mikä tähän johti?

Jotta puuta kuluisi lämmitykseen mahdollisimman vähän, oli talojen oltava kunnolla rakennettu ja aikaansa nähden mahdollisimman tiiviitä. Näin emännälle ja isännälle jäi enemmän aikaa maanviljelyyn, metsästämiseen, lasten kasvattamiseen ja vaikkapa opiskeluun. Energiansäästöön johti siis niukkuus. Ei siten, ettei metsässä puuta olisi ollut, ei ollut vain resursseja niiden valjastamiseen. Oli pulaa varallisuudesta (ei renkiä) ja ajasta (oli tehtävä hyödyllisempää työtä kuin polttoaineen haku).

Sotien jälkeen oli kansakunta työnsä tehnyt, itsenäisyys säilyi ja kaupungistuminen alkoi. Ihmisille oli saatava uudet talot, kaupungit ja infrastruktuuri rakennettava uudestaan. Öljyä ja energiaa riitti kuin meressä vettä. Tämä aika oli hyvää ja tarpeellista, raskas teollisuus kehittyi maailmanhuipuksi. Energiansäästö palasi asialistalle 70-luvun öljykriisissä.

Nykyään ihmiset ovat valistuneempia (ainakin Suomessa) kuin koskaan, kuluttajat vaativat ympäristöystävällisiä tuotteita. Halutaan luonnonmukaisesti viljeltyä lähiruokaa ja valitaan mahdollisimman ympäristöystävällinen auto valtavan katumaasturin sijaan. Kaupungissa kuljetaan joukkoliikenteellä. Kuitenkin suurin osa maailman väestöstä vasta haaveilee länsimaisesta elintasosta, tämä tuo toteutuessaan väistämättä valtavan kuormituksen ympäristölle. Jotta ihmisrodulla on pieniäkään mahdollisuuksia selvitä, on kulutuksen oltava kestävällä tasolla. Energiasta on siis tehtävä niukkaa (mahdollisimman kallista). Tämä ohjaa luonnostaan parempiin teknisiin sovelluksiin energiatehokkuudessa. Näin saadaan sitä paitsi suurin mahdollinen hyöty ”vihreästä taloudesta” niille, jotka ovat olleet alusta asti vapaaehtoisena kehittämässä energia- ja ekologisestitehokkaita ratkaisuja.

Energiatehokkaan rakentamisen perspektiivi

Suomi on ollut yhtenä maana päättämässä siitä, mihin suuntaan EU:n rakentamiselle asetettuja energiatehokkuustavoitteita viedään. Lähitulevaisuudessa halutaan rakentaa lähes nollaenergiataloja, tekniikka niiden tekemiseen on olemassa jo nyt. Tarvitaan kuitenkin vielä yhteistyön hioutumista saumattomaksi niin suunnittelun, kuin rakentamisen osalta, jotta tavoitteeseen päästään.

Kuten Kööpenhaminan tai nyt Rion ilmastokokouksista voidaan päätellä, eivät globaalit päätökset energiatehokkuuden lisäämiseksi ole riittäviä. Ovatko EU:n tavoitteet tarpeeksi kunnianhimoisia? Entä mitä on glocalisaatio ja kuka on siinä avainasemassa kun kyse on energiatehokkuudesta.

Glocalisaatio (glocalization) muodostuu sanoista global (maailmanlaajuinen) ja local (paikallinen). Glocalisaatio siis tarkoittaa, että ajatellaan maailmanlaajuisesti, mutta toimitaan paikallisesti. Hieno esimerkki glocalisaatiosta on ERA 17-ohjelma (energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017). Siinä suurimpien kaupunkien johtajat ovat ottaneet selvän suunnannäyttäjän roolin, he aikovat saada kaupungit huomattavasti energiatehokkaammiksi kuin mitä EU:n tavoitteet edellyttävät. Kaupunginjohtajilla on enemmän valtaa kuin pääministerillä, kun puhutaan ympäristöasioista.

Tulevaisuudessa tullaan siis näkemään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua kaukolämpöä, lähes nollaenergiakortteleita ja tiivistä kaupunkirakennetta. Kantakaupungin ulkopuolella ihmisistä tulee energiantuottajia, pelkän kulutuksen ohella. Katoille sijoitetaan aurinkopaneeleita ja -keräimiä, älykkäät sähköverkot pystyvät siirtämään sähköä mihin tahansa suuntaan ja ylimääräistä energiaa (talon energiantarpeeseen nähden) varastoidaan sekä kulutetaan sähköautoissa. Energiatehokkaassa rakentamisessa talotekniikan rooli tulee nousemaan entistä suuremmaksi. Tärkeintä on kuitenkin tehdä sen käytöstä ja käyttöliittymistä sellaisia, että lapsikin osaa ja ymmärtää niitä käyttää.

Kuva 3.asiat on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi, muuten viesti ei kiinnosta. Sama koskee talotekniikkaa.

Energiatehokas rakentaminen ei tarkoita siis sitä, että kulutetaan mahdollisimman vähän ja kärsitään huonosta asumismukavuudesta. Se tarkoittaa sitä, että asutaan terveellisesti, turvallisesti ja mukavasti kestävän kehityksen mukaisesti.

Mainokset

Rakentamisen uudet energiamääräykset tulevat

Posted on

Ei aikaakaan, niin uudet, entistä paremmat energiamääräykset astuvat voimaan. Tämähän tapahtuu 1.7.2012 kun julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelman uusittu osa D3. Muutos on merkittävä, tarpeellinen ja odotettu.

Tässä kaksi pääpointtia siitä, mitä pitämän tulee:

 1. Siirrytään lämpöhäviötarkastelusta kokonaisenergiatarkasteluun
 2. Eri energiamuodoille asetaan primäärienergiakertoimet

Energiatehokkuusvaatimus paranee keskimäärin noin 20% verrattuna nykyhetkeen.

Mikäli asia kiinnostaa, tule ihmeessä kuuntelemaan lisää Helsingin rakennusvalvonnan järjestämään pientaloasukkaan ilmastoiltaan Helsingin keskustaan Laiturille. Tilaisuus on torstaina 29.3 klo 18:00 alkaen ja on maksuton.

Dynaaminen talotekniikka ja staattinen rakennetekniikka

Posted on

Osallistuin joulukuun alussa rakennusteollisuuden järjestämään FRAME-seminaariin. Seminaarin tarkoitus oli tutkia rakenteellisia ja taloteknisiä ratkaisuja, kiristyvien energiatehokkuusmääräysten sekä muuttuvan ilmaston osalta. Kyseinen tapahtuma taisi olla sarjan kolmas ja yksi on vielä tulossa keväällä 2012.

Eräs seminaarissa esitetty tutkimus kiinnitti erityisesti huomioni, tekniikan tohtori Juha Jokisalo oli ryhmineen tutkinut rakennuksen optimaalista lämmöneristystasoa. Kyse oli siis siitä, kuinka paljon eristettä on järkevää laittaa seiniin. Tulokset oli laskettu muuttuvassa ilmastossa vuosien 2012, 2050 ja 2100 ilmastomalleilla. Ilmastomallit oli laskettu A2-päästöskenaarion mukaan, jossa CO2-päästöjen oletetaan olevan suuret.

Tutkittavat kohteet edustivat erikokoista- ja erilaista rakentamista. Kohteita oli kolme; pien-, kerros- ja toimistotalo, jotka kaikki sijaitsivat Vantaalla. Tutkimuksessa muutettiin ainoastaan seinien lämmöneristävyyttä (U-arvoa) eli laitettiin seiniin lisää ”villaa”, muut osat kuten ikkunat ja ilmanvuotoluku olivat vuoden 2012 standardien tasolla. Näin voitiin keskittyä ainoastaan siihen, mitä vaikutusta U-arvon parantamisella on kustannuksiin tai säästöihin. Kohteissa oletettiin, että jäähdytys olisi käytössä aina tarpeen mukaan siten, että pien- ja kerrostalossa jäädytys toimisi 24/7 ja toimistotalossa työaikana (klo 6-21).

Tutkimuksen johtopäätelmä oli se, että lisäeristäminen vuoden 2010 tasosta aiheuttaa enemmän kuluja kuin säästöjä!

Jäähdytystarve siis oleellisesti kasvaa tutkimuksen mukaan lämpöeristyksen paksuntuessa jo nykyisessä ilmastossa! Jäähdytystarpeen kasvu on entistä radikaalimpi tulevaisuudessa, kun pessimististen ilmastomallien mukaan lämpötila nousee yli 2 °C. Varmasti moni on tätä jo maalaisjärjelläkin pohtinut: ”Mitä järkeä on Suomen ilmastossa tehdä niin paksuja seinärakenteita, että tarvitaan huomattava määrä jäähdytystä?” Kun vielä muistaa, että jäähdytys maksaa noin kaksi kertaa enemmän kuin lämmitys tulisi lämpöeristys jättää sen verran vähemmäksi, että jäähdytystä harvemmin tarvittaisiin ja lämmitys hoidettaisiin sitten ”puoleen hintaan”.

Lähtökohtana tutkimuksessa oli lisäksi olettamus, että jäähdytys hoidetaan ensisijaisesti passiivisilla jäähdytysmuodoilla ja tuulettamalla. Passiiviset jäähdytysratkaisut tarkoittavat kärjistetysti ”aurinkosuojia ja pienempiä ikkunoita” ja ”ikkunatuuletuksessa avataan akkunat kun alkaa ahistaa”. Varmastikin kaikilla, joilla ei ole jäähdytystä, oli viime kesänä ovet ja ikkunat pari kuukautta sepposen selällään!

Ikkunatuuletus on yleisesti käytetty viilennysmuoto, mutta nykyiset rakentamismääräykset eivät sitä jäähdytysmuotona kelpuuta.

Jos esimerkiksi energiaselvityksessä (joka on nykyään pakko tehdä uusissa rakennuksista) huomataan, että huoneistossa lämpötila nousee liiaksi, ei ikkunatuuletusta voida esittää ratkaisuna (ainakaan vielä). Tämä johtuu osaltaan kysymyksestä; ”miten ikkunatuuletuksen jäähdytysteho voidaan laskea oikein?” Ikkunatuuletuksen jäähdytystehoon vaikuttaa olennaisesti ilman liike eli tuuli. Erilaisia malleja voidaan ohjelmistoilla laskea, mutta mitäs sitten kun kämpässä on +35 °C ja ei tuulen virettäkään tai ikkunat sojottaa Mannerheimintielle pakokaasuihin? Tästä johtuen lämpötilojen hallinnan tarkastelussa täytyy ottaa mukaan aktiiviset jäähdytysmuodot ja nehän tunnetusti kuluttavat runsaasti energiaa (sähköä). Todettakoon kuitenkin, että osa tästä sähköstä voidaan saada kehitettyä aurinkoenergian avulla!

Ensi vuoden heinäkuussa voimaan astuu uudet rakentamismääräyskokoelmat, jotka asettavat energiatehokkuusvaatimukset taas aivan uudelle tasolle! Lähtökohtaisesti ne pyrkivät leikkaamaan energiankulutusta 20%:lla nykymääräyksiin verrattuna. Suurimpia muutoksia määräyksissä on kokonaisenergiatarkastelu -periaate, joka ottaa niin U-arvot, ilmastoinnin kuin lämmityksenkin tarkemmin mukaan laskelmiin. Parantamalla toista parametria voidaan kompensoida heikompaa. Esimerkiksi erittäin hyvällä ilmastoinnin lämmöntalteenotolla tai erittäin tiiviillä ratkaisulla voidaan rakentaa vähemmän eristettyjä taloja. Nyt ja aiemmin on määräyksissä keskitytty lähinnä U-arvojen tiukentamiseen, joka on johtanut uskomattomiin eristemääriin.

Eristeteollisuuden ei kuitenkaan kannata vaipua epätoivoon vaikka U-arvoja ei enää kiristettäisikään! Kehitettävää löytyy vaikka millä mitalla, muun muassa; miten saadaan saman U-arvon omaava rakenne ohuemmilla eristepaksuuksilla, homeettomat rakenneratkaisut ja nopeat sekä yksinkertaiset asennusratkaisut.

Juuri homeongelmat tulevat lisääntymään, kun ilmasto lämpenee ja rakenneratkaisut kasvattavat asennusvirheiden riskiä.

Hypätäänpä aikakoneella 100 vuoden päähän!

 Ilmastoskenaarioiden mukaan eteläisen Suomen ilmasto sadan vuoden päästä muistuttaa hyvin paljon Etelä-Ruotsin ilmastoa nyt. Etelä-Ruotsissa on esiintynyt merkittäviä homeongelmia, joihin on yritetty löytää ratkaisuja. Näköjään myös tässä asiassa Suomi seuraa Ruotsia. Eihän seuraamisessa mitään pahaa ole, päinvastoin parhaat ratkaisut syntyvät yleensä kun perusratkaisuja kehitetään edelleen eteenpäin. 

Sitten viikon vinkki

Oma lottorivini tulevaisuuden tärkeistä seikoista rakentamisessa

 1. Ilmastointi (*
 2. Arkkitehtuuri (**
 3. Valaistus (***
 4. Lämmitys / Jäähdytys
 5. Vedenkäyttö (****
 6. Eristeteknologia
 7. Uusiutuvat energiat (*****

Lisänumerot:

 1. Energiankäytön optimointi käyttötilanteessa (******
 2. Alueellinen energiatehokkuus
 3. Älykkäät sähköverkot
 • *) Lämmöntalteenotto, tarvittava ja riittävä ilmanvaihto tiiviissä taloissa
 • **) Rakennusten tehokas sijoittaminen ympäristöön, päivän valon maksimointi ja ylilämmön minimointi)
 • ***) LED-teknologia
 • ****) Erityisesti lämpimän veden tuotto on prosentuaalisesti merkittävässä osassa kokonaisenergiankulutusta tarkasteltaessa
 • *****) Lähinnä aurinkolämpö ja -sähkö
 • ******) Huonolla käytöllä energiatehokkaastakin ratkaisusta saa energiasyöpön

Palataanpa takaisin otsikkoon, se on vanha insinöörivitsi; ”Miksi LVI-insinöörit ovat niin dynaamisia kun verrataan rakennepuolen insinööreihin?”

No, kun LVI- inssi tutkii ja ratkoo liikkeessä olevien aineiden kuten nesteiden ja kaasujen teknisiä ratkaisuja (dynaaminen). Raksainsinööri keskittyy rakenteiden lujuuteen ja pysyvyyteen (staattinen).

Heh hee, toivottavasti nauratti edes jotakuta? Ei meinaan näytä yhtään niin hyvältä luettuna, kuin kuulostaa kerrottuna!

Heitetään vielä pari vitsiä, jos näistä jompi kumpi uppoaisi…

Mitä Elvis sanoi, kun meni ostamaan kalastuslupaa?

– Hei paappa lupa!

No entäs sitten kun Elvis meni ovikauppaan?

– Hei paappa ripa!

Business to Who, B2? (Osa3)

Posted on

Business to who -kirjoitusten edellisissä osissa on käsitelty myyntiä niin kuluttajille, kuin toisille yrityksille. Nyt trilogian päättää B2B-kaupan eräs tärkeä osa-alue, jota kutsun B2P:ksi. En ole törmännyt muiden määrittelemänä B2P:hen aiemmin (mutta voi olla, että olen sen alitajuisesti jostain varastanut) ja tarkoitan sillä kaupankäyntiä ammattilaisten kanssa, jotka eivät kuitenkaan suoraan tee ostopäätöstä. Toisaalta B2P -kauppaan törmää useimmin projektibisneksessä, joten;

 • B2P = Business to professionals
 • B2P = Business to projects

Mikä on tällainen kohderyhmä ja keitä he voisivat olla? Tämänkaltaista kohderyhmää ei löydy FMCG (Fast moving consumer goods) segmentistä, mutta otetaan esimerkiksi taas kerran vanha kunnon rakennusala.  

 ——————————————————————————————————————————–

Jos haluat myydä hissin, niin…

Eräs Suomen menestyneimpiä yrityksiä on Kone, joka toimittaa hissejä, liukuportaita ja erilaisia automaattiovia. Kone taitaa olla myös Suomen suurin rakennustuoteteollisuuden yritys, kun mitataan kokoa liikevaihdolla. Hissien markkinat ovat globaalit ja kilpailu maailmalla, sekä kotimaassa on tietenkin kovaa. Kone kuitenkin menestyy hyvin, joten he eivät ilmeisesti polje hintoja tai tee muita epäterveitä toimenpiteitä. Kone pystyy säilyttämään hyvän katteen, jolla yhtiö tekee kohtuullista tulosta. Miten tämä on mahdollista?

Myyntipolkua voidaan ajatella kahta tietä:

1. Perustapaus, jossa myyntimies joutuu veriseen hintasotaan

Myyntimies saa urakoitsijalta tiedon projektista kun hissin tilaus- ja toimitusvaihe on jo lähettyvillä. Tällöin myyntimies joutuu armottomaan hintasotaan muiden toimijoiden ja tarjoajien kanssa, joka ei voi tietää hyvää kattetta. Lisäksi kohteeseen on määritelty (speksattu) jonkin toisen hissivalmistajan tuote, jonka vaihtaminen ei välttämättä ole läpihuutojuttu. Vaikka kyseessä olisikin lähes tai kokonaan standardituote, on sen vaihtamisesta vaivaa urakoitsijalle, suunnittelijalle ja tilaajalle.

 • Urakoitsija vaihtaa vain saadakseen paremman katteen
 • Suunnittelijan täytyy tuntea tuote, koska on suunnitelmiensa toimivuudesta vastuussa tilaajalle
 • Tilaaja vaihtaa tuotetta vain jos saa tuotteen halvemmalla ja parempaa laatua

Tässä sitä sitten ollaan kisaamassa siitä, kuka tinkii katteistaan eniten. Puhumattakaan, minkälaista vastaavaa ”laatua” tarjotaan. Tässä kisassa ei ole juurikaan voittajia.

2. Toinen tapaus on esimerkki myyjästä, joka toteuttaa suunnitelmallisesti B2P-ohjelmaansa.

Myyntimies Ryynänen palkattiin projektimyyjäksi puolivuotta sitten ja siitä lähtien hän on tehnyt ahkerasti myyntikäyntejä. Kauppaa ei ole vielä syntynyt, mutta viisas myynninjohto ymmärtää mistä on kysymys.

B2P-kauppa on pitkäjänteistä ja aikaa vievää, mutta kun myyjä on heittänyt tarpeeksi verkkoja veteen, käyttää oikeata syöttiä ja käy aina välillä tsekkaamassa verkkoja on valtava kalasaalis taattu. Myyntimies on kontaktoinut B2P-asiakkaitaan eli arkkitehtejä, rakennesuunnittelijoita, isännöitsijöitä ja kiinteistöjen omistajia. 

Alla on fiktiivinen kauppaan johtava polku, ensitapaamisesta myyntitilauksen vastaanottamiseen.

 1. Ensimmäinen myyntikäynti on arkkitehtitoimistoon. Koska kaikki ovat tuntemattomia toisilleen, täytyy myyjän ensin myydä asiakkaalle itsensä. Tämä siis ennen kuin hän alkaa kertomaan suu vaahdossa tuotteistaan. Huomioitavaa on myös se, että arkkitehdit harvemmin ovat kiinnostuneita tuotteiden tarkoista teknisistä ominaisuuksista.
 2. Toinen myyntikäynti on rakennesuunnittelijan luo. Taas myyjän on myytävä aivan ensimmäiseksi oma persoonansa. Arkkitehdistä poiketen rakennesuunnittelijaa kiinnostaa tuotteen tekniikka, kuten mitat, energiatehokkuus, äänitasot ja muut tekniset seikat.
 3. Myyntimies aloittaa kierroksen alusta ja on tullut jo tutuksi erään arkkitehdin kanssa. Nyt arkkitehdilla näyttäisi olevan erittäin mielenkiintoinen projekti, jossa tarvittaisiin designiltaan näyttävää hissiä. Myyntimies ottaa vinkistä vaarin ja rakentaa arkkitehdille sopivan paketin. Myyntikäynnillä arkkitehti kertoi myös, kuka on kohteen rakennesuunnittelija ja rakennuttaja.
 4. Arkkitehti on tutustunut myyntimiehen lähettämään aineistoon ja on speksannut suunnitelmiin kyseisen hissin.
 5. Arkkitehti esittelee ajatuksensa rakennesuunnittelijalle ja tarvittaessa ottaa myyntimiehen mukaan palaveriin.
 6. Myyntimies rakentaa vastaavan tietopaketin rakennesuunnittelijalle (suunnittelijan työ pitää tehdä mahdollisimman vaivattomaksi!
 7. Arkkitehti on tietoinen kohteen budjetista ja hissin pitäisi mahtua niihin, joskin hinnallisesti liikutaan aivan ylärajoilla. Nyt on aika myydä ajatus hissistä rakennuttajalle
 8. Myyntiargumentteja voi olla vaikka mitä, mutta tässä tapauksessa mainittakoon esimerkiksi ympäristöystävällisyys, lyhyt takaisinmaksuaika, pitkä takuu, 24h vikapäivystys ja luotettava toimitus (Nämä pitää olla sellaisia, että muut toimittajat eivät pääse helpolla vaihtamaan omia tuotteitaan projektiin).
 9. Kun urakoitsija on tiedossa, myyntimies ottaa heti yhteyttä tähän ja keskustelee siitä, mikä on urakoitsijalle paras ostokanava. Vaikka kohde olisikin jo speksattu ja niin sanotusti varma, on tämä keskustelu urakoitsijan kanssa erittäin tärkeä hoitaa!
 10. Myyntimies vastaanottaa ensimmäisen tilauksen (ja kulman takana on näköjään kymmeniä tilauksia lisää tulossa)
 Aikaa tähän prosessiin menee helposti useampi kuukausi, mutta kuitenkin yleensä tulokset ovat projektimyynnissä erittäin hyviä.
 
——————————————————————————————————————————–

Usein myyjien edustamat tuotteet ovat marginaalissa isoon kilpailijaan nähden tai sitten niillä vasta yritetään tulla markkinoille. Tällöin on tärkeää huolehtia siitä, että tuotteet täyttävät rakentamiselle asetetut määräykset ja vaatimukset. Näin suunnittelija voi ja uskaltaa niitä suunnitella sekä urakoitsija asentaa.

B2P-kaupassa myyjältä vaaditaan tuotteidensa ja asiakaskuntansa tarpeiden ja vaatimusten parempaa tuntemista, kuin muussa kaupassa. Tuotteen on oltava optimoitu siten, että hinta/laatusuhde on hyväksyttävä, lopun työn tekee myyjä.

Järjestelmällinen myyjä pääsee varmasti hyvään lopputulokseen, kun tekee itselleen edellä mainitun kaltaisen suoritusjärjestyksen ja asettelee kohdat bisnekselleen sopivasti. Huippumyyjä heittää vielä vähän lisämaustetta alle, väliin ja päälle!

Ammattisalaisuuteen vedoten, en viitsi omia lisämausteitani paljastaa, mutta kyllä näilläkin pitäisi jo alkuun päästä 🙂

 
 
 
 
 
 

Putkiremontti ja pizzerian ruokalista

Posted on
Putkiremontti ja pizzerian ruokalista

Mitä yhteistä on putkiremontilla ja pizzerioiden ruokalistoilla?

Ei loppujen lopuksi kovinkaan paljoa. Mutta funtsaamalla sitä, mitkä ovat listan suosituimpia pizzoja, voisi urakoitsija helpottaa omaa työtään ja parantaa asiakaspalvelua. Mitä ihmettä tarkoitan? Tämä selvinnee kirjoituksen lopussa, mutta ensin alustusta ja vinkki taloyhtiöille. 

Putkiremontit tulevat olemaan tulevaisuudessa entistä suurempi puheenaihe koko yhteiskunnassa, koska ne koskettavat entistä suurempaa osaa suomalaisista. Meillähän on perinteenä tehdä kaikki putket uudestaan raskaimmalla tavalla, johtuen omintakeisesta asunto-osakeyhtiö järjestelmästämme. Kun miettii, että ”kypsään ikään” tulee 1960- ja -70 lukujen lähiöt, nousee meikäläisenkin otsalle snadi kylmä hiki. Millä ilveellä niiden kunnostamisesta selvitään? 

Putkiremonttien kehitys, lähde: VTT

 Vinkki taloyhtiöille

Urakoitsijoita, suunnittelijoita ja valvojia löytyy jos jonkinlaisia ja ei todellakaan kannata valita niistä halvimpia! Alla on kuva ala-arvoisesta putkiasennuksesta, tällaista et varmaan halua kokea omalle kohdallesi?

Miten sitten taloyhtiöt voivat välttää karikot? Ystävän neuvona voisin sanoa, että valvonta on homman juju! Hankkeeseen pitää palkata kokenut ja pykälät tunteva asiantuntija saman tien kun putkiremontista aletaan edes haaveilla. Valvojalla pitäisi olla tarpeeksi suuret saappaat ja vahva asema suhteessa suunnittelijaan ja urakoitsijaan, jotta ”täydellinen valvonta” toteutuu.

Valvojan tehtävänä on siis valvoa myös suunnittelua, eikä pelkästään urakoitsijaa. Valvoja toimii hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Miten hyvän valvojan löytää se onkin sitten toinen kysymys?

Mutta siis: valvonta, valvonta, valvonta! 

Ala-arvoinen asennus

 
Benchmarking: pizzerian ruokalista
 
Eräs ”ongelma” putkiremonteissa ovat asukasmuutokset, ne sotkevat suunnitelmat ja aikataulut. Toisaalta jos muutostyöt ovat kiellettyjä, niin asiakastyytyväisyys on pohjamudissa kun kaikille tulee arava-tasoa.
 
Pizzerioissa on yleensä enemmän tai vähemmän samanlaiset ruokalistat. Pizzoja on noin reilu parikymmentä eri vaihtoehtoa ja sitten vielä fantasia-pizza omavalintaisilla täytteillä. Uskallan väittää, että näistä kahdestakymmenestä vaihtoehdosta kolmea tai neljää ostetaan 80% kaikista pizzoista. Todennäköisiä vaihtoehtoja ovat Bolognese, Americano, Frutti di mare ja Fantasia.
 
 
Jos asiakkaalle antaa liikaa vaihtoehtoja, hän ei osaa valita!
 
Sama toimii myös putkiremontissa. Jos laattoja, kalusteita ja ynnä muita varusteita on kymmentä eri kokoa ja väriä, iskee osakkaalle ahdistus! Lopputuloksena on sillisalaatti, joka ei ole enää kenenkään hallussa eikä haluttu. Valinnanvaraa pitäisi antaa sopiva määrä yhdellä ja samalla hinnalla. Jos kuitenkin halutaan toteuttaa jotain tosi spesiaalia, valitaan fantasia. Fantasia on uniikki ratkaisu, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen kuluu enemmän rahaa ja aikaa. Lopputuloksena on standardi, mutta silti mahdollisuus uniikkiin ratkaisuun.
 
Ajatusleikkiä voi viedä paljon pitemmällekin. Pizzerioiden tarjonta ja hinnat ovat siis kutakuinkin identtiset, millä ne sitten erottautuvat kilpailijoistaan? Laadulla ja palvelulla kenties?
 
Tästä eteenpäin vastuu ajattelusta on lukijalla. Miten putkiremonttien laatua voitasiin parantaa?
 
 
 

Business to Who, B2? (Osa2)

Posted on
Business to Who, B2? (Osa2)

Palaan lempiaiheeseeni, eli käsittelemään kaupankäynnin erilaisia asiakkaita ja tapoja. Kirjoituksessani Business to Who, B2? osa 1 käsittelin myyntiä ja asiakassuhteita kuluttajakaupassa (B2C). Nyt on aika paneutua business to business (B2B) -kauppaan eli kaupankäyntiin joka tapahtuu yritysten välillä. 

Aihealue on ymmärrettävästi melko laaja, joten valitsen esimerkissäni lähestymiskulmaksi rakentamisen ja rakennetuoteteollisuuden. Usein kun lukee B2B-myynnin kirjallisuutta, niin esimerkit ovat joko IT- tai muuten tietotekniikkaan liittyvästä kaupasta. Tämä johtuu varmaakin siitä, että ITC-puolella toimii valtava määrä väkeä, ja tietotekniikka on tavalla tai toisella mukana lähes kaikessa nykyään tapahtuvassa bisneksessä laitteiden, ohjelmistojen tai konsultoinnin muodossa. Kirjoituksen juju on siinä, että esimerkit toimivat yllättävän hyvin alasta riippumatta. Lukijan täytyy vain osata poimia itselleen ja alalleen sopivat menettelytavat ja muokata niitä sopiviksi.

Mielestäni paras tapa käsitellä aihetta on konkreettinen esimerkki. Valitsin perinteisen tavan tehdä kauppaa, siinä tuotteen valmistaja kauppaa sitä eteenpäin tukkurin ja jälleenmyyjä kautta loppukuluttajalle. Alla olevassa esimerkissä tuote voisi olla lähes mikä muu tahansa ja tukkuri voisi yhtä hyvin olla operaattori, maahantuoja tai muu vastaava.

———————————————————————————————————————————-

Tehdas, Tukku ja Asiakas -kolme kovaa!

Tuote voi olla palvelu tai tavara. Koska tässä esimerkissä kyse on rakennustuotteesta, ajatellaan tuotteen olevan konkreettinen, tekninen ja iso tavara. Äkkiseltään mieleen tulee näillä spekseillä esimerkiksi seinäelementti, ilmastointikone, kaukolämpökeskus tai hissi. Koska olen putkimies, niin valitaan tähän esimerkkiin kaukolämpökeskus.

”Kaukolämmön alajakokeskus on erittäin tekninen tuote. Se on esivalmistettu mahdollisimman pitkälle, eri käyttötilanteita varten. Eri vaihtoehdot on porrastettu kiinteistön koon mukaan. Omakotitaloon tulee pienempi laite ja isoon toimistotaloon suurempi.”

Suomessa on useita yrityksiä, joiden tehtaat valmistavat kyseistä tuotetta. Myös ulkomaisia kilpailijoita on iso liuta. Kilpailutilanne on siis kova, niin kuin kaikilla aloilla yleensäkin. Kilpailuvaltteja ovat mm. asennuksen helppous, energiatehokkuus, toimitusvarmuus, luotettavuus ja hinta. Näistä aineksista kunnon markkinointipäällikön pitäisi saada rakennettua asiakkaalle mielenkiintoinen paketti.

Kun tehtaan tuotantolinjalta puskee ulos tuotteita, niin mitä pitää välissä tapahtua, jotta laite on loppukuluttajan käytettävissä?

Piirsin yksinkertaisen kaavion joka kuvaa sekä tavaravirtaa, että myyntiaktiteetteja. Kaaviossa esitän kohta kohdalta miten tuote, myynti ja markkinointi etenevät kussakin vaiheessa.

Tavaravirta- ja myyntiaktiviteettikaavio

 1. Valmistavalla yrityksellä (tavarantoimittajalla) täytyy olla myynti- ja markkinointitoiminnot organisaatiossaan. Myyntimiehet neuvottelevat tukkureiden kanssa ehdot siten, että saavat tuotteensa tukkureiden hyllyyn. Kun ehdoista on sovittu päästään kaupantekoon, tässä vaiheessa siirtyy itse tavaraa, että tietoa. Tavarantoimittajan myynti- ja markkinointihenkilöstö pyrkii kouluttamaan tukkurin henkilökuntaa parhaansa mukaan ja edistämään näin tuotteensa myyntiä. Jos tukkurin myyjien kanssa ei saavuteta tarpeeksi syvää kumppanuutta, ei kaupankäyntiä synny tukkurin myyjien toimesta lisää verrattuna siihen tilanteeseen, jossa tavarantoimittaja tekee itse myyntityön. 
 2. Yhteistyö tukkurin kanssa voi olla eriasteista. Usein tavarantoimittajan myynti kontaktoi ja kauppaa laitetta suoraan ammattiasiakkaille (jälleenmyyjille ja urakoitsijoille), mutta varsinainen kauppa tapahtuu ammattiasiakkaan ja tukkurin välillä. Mikäli tukkuporras toimii maahantuojana, ei tehdas yleensä tee varsinaista myyntityötä asiakkaiden parissa tai sen luonne on toimia maahantuojan tukena. Tällaisia tehtaan tukitoimintoja voi olla muun muassa tekninen koulutus ja jälkimarkkinointi (huollon ja reklamaatioiden hoito). 
 3. Maahantuoja määrittelee kaupanehdot (maksuaika, hinta, toimitusaika, jne.) Tukkurin asema on hyvin lähellä maahantuojaa mutta liikkumavara hinnoittelun ja toimitusaikojen suhteen on pienempi. Tavara liikkuu fyysisesti tukkurin varastosta ammattiasiakkaalle. 
 4. Jälleenmyyjä tai urakoitsija myy tuotteen edelleen asiakkaalleen.
 5. Tavarantoimittajan tehtävä on herättää kuluttajamarkkinoinnilla loppukuluttajan kiinnostus tuotettaan kohtaan. Tässä esimerkissä hyviä markkinointipointteja voisivat olla pitkä käyttöikä, vähäinen huollon tarve ja energiatehokkuus. 
 6. Loppukuluttaja haluaa tuotetta ja kun koko ketju on saatu ”varmistettua”, niin tarjonnan pitäisi kohdata kysyntä.

PUSH ja PULL

Piirsin kuvioon oudot nuolet kumpaakin sivuun. Tarkoitus ei ole saada kaaviota näyttämään monimutkaiselta tai hienolta, vaan halusin tässä yhteydessä tuoda PUSH-PULL-ajattelumallin esille. Edellä esitetyn ketjun toimintaa voi yrittää syvemmin ymmärtää PUSH:n ja PULL:n avulla. Yksinkertaistettuna valmistava yritys työntää (PUSH) tuotteitaan mahdollisimman paljon markkinoille, tämä tapahtuu erilaisten myyntiaktiviteettien avulla. Näitä aktiviteetteja voisi olla erikoisehdot toimituksissa, eri asiakasryhmille suunnatut kampanjat ja selvän uutuusarvon omaavat tuotteet.

Kun tuotetta on maahantuojien, tukkurien ja jälleenmyyjien hyllyssä maksimimäärä, vie se hyllytilaa kilpailijoilta ja euroja heidän myynnistä.

Vastaavasti loppukuluttajien, ja toki myös ammattilaisten, kautta tuotteita vedetään (PULL) pois varastoista. Myyjän kannattaa kuitenkin muistaa, että sitten vasta lirissä ollaan, jos tavara ei liikukaan varastoista! PULL:n tekemiseen tarvitaan katto- tai brändimarkkinointia messuilla, netissä tai lehdissä. Kuluttajakampanjat ovat myöskin hyviä. Tavarantoimittajan kannattaa pitää huoli siitä, että markkinointiraha ei valu hinnanalennukseksi. Toisin sanoen, markkinointitoimenpiteiden pitäisi oikeasti näkyä. Esimerkiksi kampanjat voisivat olla osta 3, maksa 2 tai kun ostat nyt, saat kaupanpäälle lahjakortin kampaajalle tyylisiä. Jälleenmyyjille voi järjestää myyntikilpailuja ja muuta hauskaa. 

Myynti- ja tavaravirtaprosessit tulee laittaa kuntoon siten, että kukin toimija tietää roolinsa. Lisäksi koko hommaa tulee ajatella PUSH/PULL-mallin avulla.

Alla eri osapuolten rooli ja edut toimittaja/tukkuri/asiakas -mallissa:

Tavarantoimittajan lähtökohdat, tavoitteet ja edut: Valmistava yritys on hyvä tekemään tuotettaan ja tuntee sen erityispiirteet ja tekniikan. Yrityksen on kuitenkin tarkoitus pitää oma organisaationsa mahdollisimman ohuena. Toisin sanoen, yritys haluaa ja sen kannattaa, keskittyä vain sen ydintoimintoihin. Täten yritys pyrkii ulkoistamaan osin tai kokonaan logistiikan, myynnin ja markkinoinnin. Vastavuoroisesti yritys saa laajemman jakelun, enemmän myyjiä sekä suuremman kontaktipinnan potentiaalisiin asiakkaisiin. Lisäksi, kun kauppa käydään vain muutaman tahon (tukkurien/maahantuojien) kanssa, on luottoriskin mahdollisuus pienempi.  

Tukkurin/maahantuojan lähtökohdat, tavoitteet ja edut: Tukkureilla on laaja asiakaskunta ja ne ovat logistiikan ammattilaisia. Tukkurin myyjien täytyy tuntea tuotteet joita he kauppaavat, mutta ei välttämättä pienimpään yksityiskohtaan saakka. Mikäli tukkurin rooli on enemmänkin maahantuoja, tulee tukkurin ottaa aktiivisempi ote tuotteen myyntiin ja käytön neuvontaan. Palkkiona lisätyöstä on suurempi osuus katteesta. Tukkurin rooli voi olla hyvinkin erilainen eri tuotteiden kohdalla. Kuitenkin tukkurit toivovat, että voivat tulevaisuudessa ottaa enemmän maahantuojan asemaa. Päivittäistavarakaupan puolelta esimerkkinä muutoksesta rooleissa käyköön SOK, jossa maahantuojan, tukkurin ja jälleenmyyjän roolit ovat sekoittuneet. Tämä takaa heille paremman ansaintamallin.

Ammattiasiakkaan lähtökohdat, tavoitteet ja edut: Tukkurien asiakaskunta on laaja. Rakennusalalla suuri osa toimijoista toimii ajatuksella ”isä, poika ja pyhä Hiace”. Tämä tarkoittaa sitä, että ostojen rahoitus saattaa olla suuri huolenaihe yritykselle, koska likviditeettiä on hyvin rajoitetusti. Kun yritys ostaa monen tonnin laitteen, täytyy siitä saada rahat asiakkaalta pikimmiten. Lähtökohtaisesti pienille firmoille maksuehdot ovat tärkeimpiä, kuin se viimeinen euro. Sitten on prosenttiostajia, joita kiinnostaa eniten alennusprosentti eikä halvin euronetto. Tämä johtuu siitä, että asiakas laskuttaa loppuasiakasta tukkurin ohjehinnan mukaan ja pitää sitten aleprosentit itsellään. Suuret urakoitsijat taasen voivat ostaa kymmeniä laitteita kerralla, kunhan saatavuus on kunnossa. Asiakkaat tulevat siis todella laajalta segmentiltä ja tätä segmenttiä kannattaakin tavarantoimittajan yhdessä tukkurin kanssa jakaa pienempiin osiin. Tässä kohtaa yhteistyö nousee suurimpaan arvoonsa.

———————————————————————————————————————————-

Ajattele asiakkaasi asiakasta!

Hyvä tavarantoimittaja ajattelee koko ketjun läpi. Jokaiselle toimijalle ketjussa pitää löytää jokin ”palkkio”, jotta hän käyttää juuri tätä tuotetta. Myyntiportaassa se on aina rahallinen, vaikka välillisesti palkkio saattaa olla muutakin. Loppukäyttäjälle palkkio on turvallisuutta, tehokkuutta ja varmuutta.

Jokainen myyntiporras tarvitsee oman katteensa ja loppukäyttäjän pitää olla tyytyväinen!

Mikä on sitten oikea katteen määrä kullekin? Sitä en voi sanoa, koska se vaihtelee. Lyhyesti sanottuna, mitä enemmän teet työtä myynnin eteen, sitä isompi osa katteesta kuuluu sinulle. Mutta varmaa on se, että jos tavarantoimittaja pitää kaiken katteen itsellään, eivät tukkurit tai jälleenmyyjät ole tuotteesta kiinnostuneita.

Jokaiselle toimijalle ja osapuolelle tarvitaan oma myynti- ja markkinointistrategiansa. Tavarantoimittajan ja tukkurinvälissä tärkeää on tiedonvaihto ja selvä hinnoittelupolitiikka, vain tämä johtaa aitoon kumppanuuteen. Jälleenmyyjälle tärkeää on tuotteen saatavuus, kate ja se, että asiakkaat haluavat tuotetta. Kuluttajia varten kannattaa panostaa käytön helppouteen ja mielikuvaan ylivoimaisesta hinta/laatu-suhteesta.

Asiakas on ykkönen, mutta asiakkaan asiakas on kingi!

Global speed

Posted on

Teknologian kehitysnopeus on ihmeellistä! Jopa vanhoillinen LVIS-ala on kehittynyt hurjaa vauhtia, on kaukoluettavat vesimittarit, lämpöpumput, vettä säästävät vesikalusteet sekä ilmastointi lämmön talteenotolla ja jos jonkinlaista hermokeskusta. Järjestelmät pelaavat yhteen tietotekniikan ansiosta. Esimerkiksi sähkökeskusten koko on vuosikymmenten aikana suorastaan räjähtänyt kasvuun. Jos mietin ensimmäistä omaa kämppääni, joka oli rakennettu 1960, oli asunnon sähkökeskuksessa huimat kaksi sulaketta, toinen oli valoille ja toinen pistorasioille!

Tietokonemaailmassa se kehitys vasta nopeaa on ollutkin. Muistan kuin eilisen päivän uutisen Mikrobitistä, jossa kerrottiin miten kopiokoneen kokoinen neljän gigatavun muisti on uusinta uutta. Nykyään moninkertainen tietomäärä mahtuu minimaaliseen USB-muistiin.                                Kehityksen kärkeä vuodelta 1990!

Tulevaisuudessa vauhti tuskin hidastuu, päinvastoin. Löysin aikanaan mielenkiintoisen videon netistä, jossa Microsoft maalailee tulevaisuuden kuvia vuodelle 2019. Nyt kun matkapuhelin markkinoita jaetaan uudelleen, on video taas aavistuksen verran mielenkiintoisempi.