RSS-syöte

Avainsana-arkisto: Islanti

Science Fiction?

Posted on

Näin insinöörinä sitä tulee ajateltua erilaisia ratkaisuja maailman energia ongelmiin eli mistä tulevaisuudessa revitään tarvittava energia? Öljykin loppuu ennemmin tai myöhemmin ja monet muut energialähteet saastuttavat liikaa.

Edellisessä kirjoituksessani sivusin energiantuotantoa vedystä. Vedyssä on monen asiantuntijan mukaan ratkaisu pidemmällä tähtäimellä ihmisen liikkumisen tarvitsemaan energiaan. Toki vetyä voi käyttää myös ”normaaliin” energiantuotantoon. Vety vaikuttaa olevan oikein ihmeaine, sillä sitä poltettaessa, kun happiatomi yhtyy vetyatomiin, saadaan palamistuotteena puhdasta vettä höyryn muodossa!

Lisäksi vety(H) on kiitollinen aine, koska sitä saadaan vedestä(H2O) ja vety on maailmankaikkeuden yleisimpiä alkuaineita. Ongelma on kuitenkin sen erottaminen (tekeminen) ja varastointi. Vedyn tekeminen vaatii runsaasti energiaa ja ainut järkevä tapa varastoida sitä on nesteen muodossa. Miten sitten vetyä oikein voitaisiin tehdä niin, että energiaa ei kuluisi liikaa? No, energiaa kuluu joka tapauksessa, mutta missä maapallolla voisi olla sopivaa energiaa vedyn tekemiseksi?

Mieleeni tulee kaksi tapaa, joissa voisi piillä suuriakin mahdollisuuksia.

Tapa 1:
Pohjoiset viikinkiserkkumme Islannissa kärsivät vielä kovin vuonna 2008 alkaneesta talouden taantumasta. Minulla on heille hyviä uutisia. Islannissa on valtavasti geotermistä energiaa, joka puskee maasta läpi. Hurjimpina ilmiöinä ovat tulivuorenpurkaukset, jotka sylkevät ilmaan valtavat tuhkapilvet. Islantilaiset ovat jo valjastaneet maan energiaa käyttöönsä, Reykjavikin asunnoista 95% lämpenee geotermisellä (primääri)energialla. Tätä luontaista energiaa voitaisiin valjastaa myös vedyn erotteluun vedestä. Raaka-aineesta ei tulisi myöskään pulaa keskellä Atlanttia. Nesteytetty vety kuljetetaan tankkereilla (jotka toimivat vedyllä) ympäri maapallon, sinne missä energiaa tarvitaan. Toki koko hanke vaatisi mittavat investoinnit.

Geoterminen voimala

Tapa 2:
Suuret määrät energiaa saadaan auringosta, myös tätä energiaa voitaisiin käyttää vedyn valmistukseen. Oikea paikka aurinkoenergian keräämiseen olisi esimerkiksi autiomaat oikeilla leveysasteilla. Islannin tapaukseen verrattuna perustamiskustannukset olisivat todennäköisesti suuremmat niin rahassa kuin ympäristön kannalta, koska aurinkokennojen ja -keräinten tuottaminen vaatii rahaa sekä kuluttaa luonnonvaroja ja energiaa. Uskon, että investoinnin takaisinmaksuaika olisi järkevä (kun mittarit asetetaan oikein) ja tämä olisi hyvä kehityskohde maille jotka haluavat päästä pois köyhyydestä. Kuvitellaan, että auringosta saatava energia voitaisiin tuottaa jossakin kehitysmaassa, näissä maissa on usein myös pula vedestä. Maa saisi tuloja vedyn viennistä ja voisi käyttää vetyä oman energiantarpeensa lähteenä. Palamistuotteena saataisiin vesihöyryä, joka helpottaisi vesipulaa.

Tieteiskirjallisuutta tai ei, haaveita pitää olla!

Mainokset